ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

 1. โบนัสจากทุกโปรโมชั่นไม่สามารถถ่ายโอนไปให้บัญชีอื่นได้ และผู้เล่นไม่สามารถรับโบนัสมากกว่า 1 โบนัสในเวลาเดียวกันได้
 2. ยอดเทิร์นโอเวอร์/ยอดวางเดิมพันสะสมจากบิลเดิมพันที่ทาง gclub24hr นำไปพิจารณามอบโบนัส ต้องเป็นบิลเดิมพันที่มีผลชนะหรือแพ้เท่านั้น
 3. โบนัสจำเป็นต้องมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 30 บาท ในกรณีที่โบนัสต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ทีมงานจะไม่สามารถปรับโบนัสใดๆ เข้าสู่บัญชี gclub24hr ของผู้เล่นได้
 4. ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือลบโบนัส เนื่องจากผู้เล่นไม่สามารถทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบตามเงื่อนไขได้ จำนวนโบนัสที่ได้รับและเงินชนะเดิมพันทั้งหมดจะถูกดึงกลับ ก่อนอนุญาตให้มีการถอนเงินจากบัญชี gclub24hr
 5. หากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลที่เข้าร่วมโปรโมชั่นมีลักษณะไม่โปร่งใส ทาง gclub24hr สามารถตัดสิทธิผู้เล่นหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ ออกจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ทันที
 6. gclub24hr มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการยกเลิก, ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น และระงับโปรโมชั่นในเวลาใดก็ได้
 7. ผู้เล่นได้ถูกให้ยกลิขสิทธิอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา อันเกิดจากสิ่งที่ผู้เล่นได้สร้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา และหากมีการร้องขอให้ผู้เล่นลงมือหรือดำเนินการเพื่อนำแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของให้กับทาง gclub24hr ผู้เล่นจักเป็นผู้กระทำการด้วยความเต็มใจ
 8. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น จะถือว่าผู้เข้าร่วมทุกคนเห็นด้วยกับการยอมให้ ไม่เอาความ และ ไม่ถือร้ายกับ gclub24hr กับทนายความของบริษัท กับพันธมิตร และลูกข่ายของพันธมิตร กับเอเจนซี่ และพนักงานที่ทำงานให้กับเอเยนซี่ กับผู้อำนวยการ ลูกจ้าง และ เอเยนต์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 9. การตัดสินใจเกี่ยวกับโปรโมชั่น การเข้าร่วม หรือการให้รางวัลและโบนัสต่างๆ ของ gclub24hr ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถต่อรองได้
 10. กรณีที่เกิดข้อพิพาทไม่เห็นด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น หรือการให้โบนัสหรือรางวัล ผู้เล่นจะต้องยึดถือคำตัดสินจาก gclub24hr เพียงเท่านั้น และถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมและโปรโมชั่นของทาง gclub24hr ทุกคน จะถือว่าเห็นชอบกับข้อกำหนดและพร้อมทำตามเงื่อนไขทุกประการ