นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เมื่อคลิก “ใช่” ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือใช้บริการต่อไป หลังจากการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ตามความเหมาะสม) แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สมบูรณ์ มีความเฉพาะ และใช้แทนนโยบายฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

การยินยอมให้ใช้บริการของผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

หากคุณต้องการเล่นเกมเพื่อเงินจริงโดยใช้บริการนี้ คุณจะต้องทำการส่งและรับเงินในการทำธุรกรรมทางการเงิน เราอาจใช้บริการของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามและ/หรือสถาบันการเงิน โดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยินยอมที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว

การยินยอมให้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย

เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวตนและอายุของคุณ เช่นเดียวกับการตรวจสอบการใช้บริการและธุรกรรมทางการเงินของคุณ เพื่อตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของเราและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความปลอดภัย

เราเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้วิธีการที่จำเป็นเพื่อรับรองในการคุ้มครองข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากคุณโดยตรง จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งตั้งอยู่บนเครือข่ายที่ปลอดภัยของเรา

การกระทำของบุคคลที่สาม

เราไม่สามารถรับประกันในการคุ้มครองข้อมูลหรือภาพใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สามใดๆ ที่ดูแลโปรแกรมพันธมิตรของเราหรือโปรแกรมอื่นใด เนื่องจากเว็บไซต์บุคคลที่สามเป็นของบุคคลอื่นและอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริการนี้มีให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” โดยปราศจากความรับผิดใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมโดยตรงของเรา ด้วยลักษณะที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีและธุรกิจของเรา เราไม่สามารถรับประกันความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยปราศจากข้อผิดพลาด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยอุบัติเหตุ หรือเชิงลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล